ลืมรหัสผ่าน

กรณีลืม Email ให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งมาที่ [email protected]