เพื่อการใช้งานที่เต็มที่ของเว็บไซต์นี้ จำเป็นต้องเปิดการใช้งาน JavaScript นี่คือ คำแนะนำเพื่อเปิดการใช้งาน JavaScript สำหรับเบราเซอร์ของคุณ สภาการพยาบาล - ระบบสมาชิก
ลงทะเบียนสมาชิก
ท่านเข้ามาในช่องนี้ เพราะท่านยังไม่มี Account เพื่อเข้าใช้บริการของสภาการพยาบาล หากท่านมี Account แล้ว แต่ลืม Password ให้กลับไปใช้ช่อง 1 เพียงตอบคำถามเป็นข้อมูลส่วนตัว หากตอบถูกแม้จะลืม Password ก็สามารถเปลี่ยน Password ได้ กลับไปช่อง 1 ค่ะหรือ Click
ช่องนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสภาการพยาบาล แต่ไม่เคยมี Account ที่เข้าใช้บริการของสภาการพยาบาล ให้เข้าใจว่าสภาการพยาบาลใช้ E-mail ของท่านเป็น Account เพื่อความสะดวกแล้วจำง่าย ส่วน Password ท่านกำหนดขึ้นเองและ Reconfirm Password อีกครั้ง เริ่มดำเนินต่อไปค่ะ

**หมายเหตุ กรุณาจด E-mail นี้เพื่อใช้เป็น Account สำหรับเข้าใช้งานระบบของสภาการพยาบาล **

โปรดระบุชื่อ-นามสกุล ตามที่ปรากฏใบบัตรสมาชิกและใบอนุญาต ล่าสุด เท่านั้น (สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังได้ โดยติดต่องานทะเบียนฯ)